Rene Lujan Convencional (Carta Orgànica) 4 de copa